Teknologien bak solcellepaneler

Jordas totale energiforbruk begynner å nærme seg 200 000 TWh i året. Den delen av solens energi som treffer jorda er imidlertid på ufattelige 3 milliarder TWh, mens all energien solen utstråler er hele 2 milliarder ganger mer enn dette igjen. Derfor er det så viktig å utnytte solen og forske på hvordan solenergi kan fanges og gjøre livene våre enklere og mer behagelige, uten at miljøet tar skade.

Solenergi fra kvarts

Solens energi kan fanges på mange måter. For eksempel kan varmen konsentreres og brukes til oppvarming. De fleste har prøvd å holde et forstørrelsesglass mot solen, og observere at punktet der solstrålene treffer bakken kan begynne å brenne umiddelbart. Denne metoden kan brukes i større skala, men prinsippet er det samme. En mer høyteknologisk måte å bruke solenergi på er å bruke kvarts til å omdanne solenergi til elektrisitet. Kvarts har den egenskapen at det dannes elektrisk spenning når det utsettes for lys. Dette kalles fotovoltaisk effekt. Ordet høres vanskelig ut, men består egentlig bare av foto, som betyr lys, og volt, som er termen for elektrisk spenning. Altså betyr det simpelthen elektrisitet fra lys.

Silisium som råmateriale

Kvarts er et veldig vanlig mineral som finnes i jordoverflaten, blant annet i ulike bergarter. Fra kvarts utvinnes silisium, som er den viktigste bestanddelen i solcellepaneler. Prosessen med å utvinne silisium fra kvarts er svært energikrevende, og det forskes mye på metoder som kan gjøre prosessen mer effektiv. Det finnes flere selskaper i Norge som produserer silisium, for eksempel Dynatec fra Askim og NorSun i Årdal. Sistnevnte står for den mest miljøvennlige måten å lage solceller på i verden. Det finnes også flere fabrikker for utvinning av kvarts i Norge, såkalte kvartsittbrudd. For eksempel har vi Elkem verk både i Sørfold, i Tana og på Mårnes i Nord-Norge.

Norges ledende rolle

Mange tror at det er dårligere forhold for solcellepanel i Norge, men sannheten er at det kalde klimaet er en fordel for solcelleanleggene og gjør dem mer effektive. Og selv om det er færre soltimer om vinteren enn for eksempel rundt ekvator, glemmer mange å tenke på at det er tilsvarende flere soltimer om sommeren – og uten at varmen ødelegger for effektiviteten. Norge har derfor svært gode forutsetninger for å være verdensledende på området.

Vi har et høyteknologisk miljø som er langt fremme på forskning og produksjon, vi har et klima som er gunstig og vi har økonomi til å drive ny teknologi fremover. Selv om det er kompliserte prosesser som står bak produksjonen av solenergi, er det nå blitt så tilgjengelig at alle som ønsker det kan bruke solenergi i hverdagen. På den måten kan man være med å investere i det grønne løftet, og ta del i denne fantastiske teknologien som lar oss bruke solens uuttømmelige ressurser uten at det får negative konsekvenser for kloden vi bor på.