Solenergi er fremtiden

Verden står overfor klimaendringer som vil få uante konsekvenser for vårt liv her på kloden, dersom vi ikke endrer vårt forbruk og levemåter slik at vi kan redusere klimagassutslipp. Det finnes mange veier til målet, men vi må handle nå for å forsinke de forestående klimaendringene så mye som mulig.

Solceller og fornybar energi

Solenergi er selve definisjonen på fornybar energi. Solen er faktisk klodens fremste energikilde, og gir liv til tusenvis av prosesser både for oss mennesker og resten av livet på kloden. Solceller er en teknologi som har eksistert en god stund, men det er ikke før det siste tiåret at innovasjon har ført til at de har blitt så effektive at det vil være økonomisk lønnsomt å investere i denne energiformen i stor skala. En av de viktigste komponentene i et solcellepanelet er mineralet kvarts, og før den siste bølgen av investering i solcelleteknologi var det vanlig å hente ut dette mineralet ved hjelp av gruvedrift. Dessverre er det slik at manuell gruvedrift etter kvarts var både miljøskadelig og helseskadelig for gruvearbeidere. Heldigvis har nyere teknologi minimert disse negative effektene, og man kan i dag hente ut kvarts til solcelleproduksjon på en måte som er trygt for miljøet og arbeidet.

Nyere teknologi har også gjort det mulig å utnytte kvartssand, altså sand med et høyt innhold av kvarts, til produksjon av solcellepaneler. Filtreringsteknologi gjør det mulig å grave ut sand som har en høy andel kvarts og filtrere dette slik at ren kvarts kan hentes ut på andre siden. Denne typen utvinning er definitivt den mest miljøvennlige måten å hente ut kvarts på, og er en sektor som stadig ser større investeringer etterhvert som verdenssamfunnets etterspørsel etter solenergi øker.