Norske selskap spesialiserer seg på kvarts

Norske selskapet spesialiserer seg pakvarts - Norske selskap spesialiserer seg på kvarts

Man forbinder ofte solceller med silisium som man utvinner fra silikater og kisel. Men stadig oftere hører vi mer om egenskapene man finner i norsk kvarts. For i den norske kvartsen finnes det rikelig med silisium også. Kvarts fra Norge er viden kjent, men selvfølgelig også super når man skal bygge ut samfunnet med enda mer fornybar energi. Kvarts er det lett tilgjengelig og fins det store forekomster av.

Det er mange om beinet for å utvinne silisium fra kvarts, og noen selskaper har blitt markedsledende i å utvinne denne halvlederen av et metall. Her skal vi se på noen av selskapene.

Elkem

Denne norske bedriften har i dag over 2000 ansatte med kontorer i over 10 land verden over. Med høy teknologisk kunnskapsnivå, sammen med kvalitetsprodukter til bransjen, har Elkem en lys fremtid foran seg. Elkem har fokus på blant annet solcellepanel, som har blitt billigere på grunn av den korte transporten.

Dynatec

Dynatec er et selskap som spesialiserer seg i å gjøre silisium enda mer potent. Det har vist seg at ved å kjøre massene gjennom silisium-reaktoren, så vil levetid på solceller og batterier fordobles. Mulighetene for dette selskapet er enorme, og klarer de å øke potensialet i alle halvledere, vil det revolusjonere teknologien. Reaktoren renser grunnstoffet til en andel på nesten 100%.

Sydvaranger Gruve

Denne gruva med historie tilbake til 1800-tallet utvinner en rekke naturressurser og berg-mineraler. Et av mange er silikat fra kvarts forekomstene i grunnen. Teamet har fokus på flere typer råstoff, som de vil forsyne Norge og verden med de kommende årene. Stadig større etterspørsel på kvalitetsprodukter gjør driften til en lek.