Spar penger med solenergi hjemme eller på hytta

Dersom man har en hytte i et område uten strømtilgang er solceller en av alternativene man kan benytte seg av for å få nok strøm til belysning og andre elektriske enheter på hytta, men visste du at innovasjon og ny teknologi nå gjør solcellepanel til en økonomisk energikilde også i vanlige eneboliger?

Hvordan spare penger med solcellepanel?

Om man installerer solcellepaneler i eget hjem vil man produsere strøm til eget bruk, men visste du at du også kan selge strømmen du ikke bruker til andre husstander i nærheten slik at du får rabatt på strømregningen for forbruk når solcellepanelene ikke produserer strøm? På grunn av effektive solcellepaneler og datateknologi kan man enkelt selge overskuddsstrøm til andre, og når du gjør dette vil kraftselskapet betale deg for strømmen du selger. Dette vil deretter trekkes i fra mot din neste strømregning, og dersom du har solgt mer strøm enn du har brukt fra nettet vil du kunne få penger tilbake fra kraftselskapet.

Moderne løsninger for solceller i enebolig

Om vegrer deg for å installere solcellepanel fordi du er redd for at det ikke skal se pent ut på huset kan du glede deg over at utviklingen i solcelleteknologi har gjort det mulig å installere solcellepanel uten at det er hverken sjenerende eller stygt. Den aller beste måten å installere solcellepanel på en diskret måte er ved hjelp av Solcelletakstein da disse legges på taket og du får en løsning som gir et stort areal med solceller samtidig som det ser svært diskré ut. Jo større areal med solcellepaneler du har jo mer elektrisitet kan du produsere og dess mer kan du spare.

Solenergi er fremtiden

Verden står overfor klimaendringer som vil få uante konsekvenser for vårt liv her på kloden, dersom vi ikke endrer vårt forbruk og levemåter slik at vi kan redusere klimagassutslipp. Det finnes mange veier til målet, men vi må handle nå for å forsinke de forestående klimaendringene så mye som mulig.

Solceller og fornybar energi

Solenergi er selve definisjonen på fornybar energi. Solen er faktisk klodens fremste energikilde, og gir liv til tusenvis av prosesser både for oss mennesker og resten av livet på kloden. Solceller er en teknologi som har eksistert en god stund, men det er ikke før det siste tiåret at innovasjon har ført til at de har blitt så effektive at det vil være økonomisk lønnsomt å investere i denne energiformen i stor skala. En av de viktigste komponentene i et solcellepanelet er mineralet kvarts, og før den siste bølgen av investering i solcelleteknologi var det vanlig å hente ut dette mineralet ved hjelp av gruvedrift. Dessverre er det slik at manuell gruvedrift etter kvarts var både miljøskadelig og helseskadelig for gruvearbeidere. Heldigvis har nyere teknologi minimert disse negative effektene, og man kan i dag hente ut kvarts til solcelleproduksjon på en måte som er trygt for miljøet og arbeidet.

Nyere teknologi har også gjort det mulig å utnytte kvartssand, altså sand med et høyt innhold av kvarts, til produksjon av solcellepaneler. Filtreringsteknologi gjør det mulig å grave ut sand som har en høy andel kvarts og filtrere dette slik at ren kvarts kan hentes ut på andre siden. Denne typen utvinning er definitivt den mest miljøvennlige måten å hente ut kvarts på, og er en sektor som stadig ser større investeringer etterhvert som verdenssamfunnets etterspørsel etter solenergi øker.

Kvarts i solceller og solenergi

Helnorsk energi er aldri feil. Vi kan snakke om vannkraft og vindkraft, men til og med solenergi kan brukes. Energien treffer oss hvert sekund, og potensialet for å tjene mye penger er stort. Faktisk treffes jorda hver time av like mye solenergi som tilsvarer hele verdens behov på ett år.

Så hvordan skal vi omforme solenergien til elektrisitet? Teknologien har vært kjent i mange tiår allerede, og nå står det norske markedet for tur. Det er ikke det at vi ikke har strøm i landet, men fordelen med å bruke mange forskjellige energikilder har vist seg mer og mer viktig.

Kvarts

Kvarts er et robust mineral som finnes i metamorfe, sedimentære og magmatiske bergarter. Det vil i grunn si nesten overalt, og Norge er fullt av det. I kvarts fins grunnstoffet som leder elektrisitet godt, nemlig halvlederen silisium. Dette råstoffet er spesielt da det leder strøm godt, men det er også takket være tilgang på vannkraft at fremstilling av silisium for elektronikken er så rimelig. Dette gjør at Norge alltid vil være en markedsleder for dette segmentet.

Muligheter med kvarts

Det er ikke så rart at mange ser til Norge. Vi har et velfungerende samfunn hvor de fleste får gode betingelser for lykkelige liv. Kvarts har også disse fordelene. Både fordi vi har så høyt utdannede ingeniører og forskere her, men også fordi vi har et marked som higer etter ny teknologi. Solceller er en slik ting, som folk vil ha på hus, hytter og hva det måtte være. En hytte i dag uten solcellepanel har nok heller ingen andre elektriske apparater eller innlagt vann.

Sol i Norge

Det er like mye sol i Norge som i andre land på samme breddegrad. Man liker å tro at landene langs ekvator er de eneste som kan nyttegjøre seg av solenergi, men det er feil. Solceller i dag fungerer godt selv om det ikke er skyfri himmel, og det er mengden stråler og ikke dens styrke som har noe å si. Norge er derfor perfekt for utvikling av fornybar energi. Andre land bør se til Norge for sine muligheter med Kvarts.

Hvordan kan du skaffe deg solceller?

Du har kanskje tenkt på solceller i mange år, men ikke gjort noe med det. Man skal huske på at det finnes flere og flere tilbud for utbygging med solceller, og prisene blir bare lavere og lavere. Dessuten kan man få betingelser om delbetaling og opptjening for salg av overskuddet. Slik blir livet med solceller en vinn-vinn historie.

Teknologien bak solcellepaneler

Jordas totale energiforbruk begynner å nærme seg 200 000 TWh i året. Den delen av solens energi som treffer jorda er imidlertid på ufattelige 3 milliarder TWh, mens all energien solen utstråler er hele 2 milliarder ganger mer enn dette igjen. Derfor er det så viktig å utnytte solen og forske på hvordan solenergi kan fanges og gjøre livene våre enklere og mer behagelige, uten at miljøet tar skade.

Solenergi fra kvarts

Solens energi kan fanges på mange måter. For eksempel kan varmen konsentreres og brukes til oppvarming. De fleste har prøvd å holde et forstørrelsesglass mot solen, og observere at punktet der solstrålene treffer bakken kan begynne å brenne umiddelbart. Denne metoden kan brukes i større skala, men prinsippet er det samme. En mer høyteknologisk måte å bruke solenergi på er å bruke kvarts til å omdanne solenergi til elektrisitet. Kvarts har den egenskapen at det dannes elektrisk spenning når det utsettes for lys. Dette kalles fotovoltaisk effekt. Ordet høres vanskelig ut, men består egentlig bare av foto, som betyr lys, og volt, som er termen for elektrisk spenning. Altså betyr det simpelthen elektrisitet fra lys.

Silisium som råmateriale

Kvarts er et veldig vanlig mineral som finnes i jordoverflaten, blant annet i ulike bergarter. Fra kvarts utvinnes silisium, som er den viktigste bestanddelen i solcellepaneler. Prosessen med å utvinne silisium fra kvarts er svært energikrevende, og det forskes mye på metoder som kan gjøre prosessen mer effektiv. Det finnes flere selskaper i Norge som produserer silisium, for eksempel Dynatec fra Askim og NorSun i Årdal. Sistnevnte står for den mest miljøvennlige måten å lage solceller på i verden. Det finnes også flere fabrikker for utvinning av kvarts i Norge, såkalte kvartsittbrudd. For eksempel har vi Elkem verk både i Sørfold, i Tana og på Mårnes i Nord-Norge.

Norges ledende rolle

Mange tror at det er dårligere forhold for solcellepanel i Norge, men sannheten er at det kalde klimaet er en fordel for solcelleanleggene og gjør dem mer effektive. Og selv om det er færre soltimer om vinteren enn for eksempel rundt ekvator, glemmer mange å tenke på at det er tilsvarende flere soltimer om sommeren – og uten at varmen ødelegger for effektiviteten. Norge har derfor svært gode forutsetninger for å være verdensledende på området.

Vi har et høyteknologisk miljø som er langt fremme på forskning og produksjon, vi har et klima som er gunstig og vi har økonomi til å drive ny teknologi fremover. Selv om det er kompliserte prosesser som står bak produksjonen av solenergi, er det nå blitt så tilgjengelig at alle som ønsker det kan bruke solenergi i hverdagen. På den måten kan man være med å investere i det grønne løftet, og ta del i denne fantastiske teknologien som lar oss bruke solens uuttømmelige ressurser uten at det får negative konsekvenser for kloden vi bor på.