Gode forhold for solceller i Norge

Norge har mye sol. Det er ikke bare i Spania og i land sør for ekvator man bør tenke på denne typen energi. For det er strålene i seg selv som omformes til elektrisitet vi kan bruke til oppvarming med mer, og de lander like mye her til lands. Men også fordi Norge har så store beholdninger av kvarts, så kan produksjon av solceller også bli enda mer miljøvennlig.

Det er ikke alltid miljøhensyn kommer i første linje for barnefamilier og folk som har en stressende hverdag. Å tenke på strømpriser er kanskje det siste de vil. Selvfølgelig vil de være miljøbevisste, men det har helt fram til nå vært en hindring. For det er ikke bare i myndighetens interesse at du blir utslippsfri, naturen og klima har også godt av det.

Spar penger på montering

Det har blitt billigere å fremstille solcellepanel og dessuten blir selskaper subsidiert for å drive fram en bærekraftig utvikling. Dette er spennende og du kan spare på det samtidig. Montering blir gjort av fagfolk og investeringen blir bakt inn i prisen.

Spar penger på forbruk

Ja, for med et solcellepanel vil man nok ikke dekke hele behovet for strøm, men jaggu hjelper det. Og dersom man skaffer seg el-bil og el-sykkel i tillegg, så er det ikke mye utgifter igjen man trenger å tenke på. Man kan med et senke skuldrene og få god samvittighet samtidig.

Spar naturen for fremtiden

Det er ikke sikkert vi kan gjøre alt, men det vi kan gjøre er viktig. Og man må ikke bare snakke om det, men også gjøre noe aktivt for å få det til. Omstilling er alltid en prosess, men vi vil at disse prosessene skal gå så smertefritt som mulig.

Kvarts i solceller og solenergi

Helnorsk energi er aldri feil. Vi kan snakke om vannkraft og vindkraft, men til og med solenergi kan brukes. Energien treffer oss hvert sekund, og potensialet for å tjene mye penger er stort. Faktisk treffes jorda hver time av like mye solenergi som tilsvarer hele verdens behov på ett år.

Så hvordan skal vi omforme solenergien til elektrisitet? Teknologien har vært kjent i mange tiår allerede, og nå står det norske markedet for tur. Det er ikke det at vi ikke har strøm i landet, men fordelen med å bruke mange forskjellige energikilder har vist seg mer og mer viktig.

Kvarts

Kvarts er et robust mineral som finnes i metamorfe, sedimentære og magmatiske bergarter. Det vil i grunn si nesten overalt, og Norge er fullt av det. I kvarts fins grunnstoffet som leder elektrisitet godt, nemlig halvlederen silisium. Dette råstoffet er spesielt da det leder strøm godt, men det er også takket være tilgang på vannkraft at fremstilling av silisium for elektronikken er så rimelig. Dette gjør at Norge alltid vil være en markedsleder for dette segmentet.

Muligheter med kvarts

Det er ikke så rart at mange ser til Norge. Vi har et velfungerende samfunn hvor de fleste får gode betingelser for lykkelige liv. Kvarts har også disse fordelene. Både fordi vi har så høyt utdannede ingeniører og forskere her, men også fordi vi har et marked som higer etter ny teknologi. Solceller er en slik ting, som folk vil ha på hus, hytter og hva det måtte være. En hytte i dag uten solcellepanel har nok heller ingen andre elektriske apparater eller innlagt vann.

Sol i Norge

Det er like mye sol i Norge som i andre land på samme breddegrad. Man liker å tro at landene langs ekvator er de eneste som kan nyttegjøre seg av solenergi, men det er feil. Solceller i dag fungerer godt selv om det ikke er skyfri himmel, og det er mengden stråler og ikke dens styrke som har noe å si. Norge er derfor perfekt for utvikling av fornybar energi. Andre land bør se til Norge for sine muligheter med Kvarts.

Hvordan kan du skaffe deg solceller?

Du har kanskje tenkt på solceller i mange år, men ikke gjort noe med det. Man skal huske på at det finnes flere og flere tilbud for utbygging med solceller, og prisene blir bare lavere og lavere. Dessuten kan man få betingelser om delbetaling og opptjening for salg av overskuddet. Slik blir livet med solceller en vinn-vinn historie.

Teknologien bak solcellepaneler

Jordas totale energiforbruk begynner å nærme seg 200 000 TWh i året. Den delen av solens energi som treffer jorda er imidlertid på ufattelige 3 milliarder TWh, mens all energien solen utstråler er hele 2 milliarder ganger mer enn dette igjen. Derfor er det så viktig å utnytte solen og forske på hvordan solenergi kan fanges og gjøre livene våre enklere og mer behagelige, uten at miljøet tar skade.

Solenergi fra kvarts

Solens energi kan fanges på mange måter. For eksempel kan varmen konsentreres og brukes til oppvarming. De fleste har prøvd å holde et forstørrelsesglass mot solen, og observere at punktet der solstrålene treffer bakken kan begynne å brenne umiddelbart. Denne metoden kan brukes i større skala, men prinsippet er det samme. En mer høyteknologisk måte å bruke solenergi på er å bruke kvarts til å omdanne solenergi til elektrisitet. Kvarts har den egenskapen at det dannes elektrisk spenning når det utsettes for lys. Dette kalles fotovoltaisk effekt. Ordet høres vanskelig ut, men består egentlig bare av foto, som betyr lys, og volt, som er termen for elektrisk spenning. Altså betyr det simpelthen elektrisitet fra lys.

Silisium som råmateriale

Kvarts er et veldig vanlig mineral som finnes i jordoverflaten, blant annet i ulike bergarter. Fra kvarts utvinnes silisium, som er den viktigste bestanddelen i solcellepaneler. Prosessen med å utvinne silisium fra kvarts er svært energikrevende, og det forskes mye på metoder som kan gjøre prosessen mer effektiv. Det finnes flere selskaper i Norge som produserer silisium, for eksempel Dynatec fra Askim og NorSun i Årdal. Sistnevnte står for den mest miljøvennlige måten å lage solceller på i verden. Det finnes også flere fabrikker for utvinning av kvarts i Norge, såkalte kvartsittbrudd. For eksempel har vi Elkem verk både i Sørfold, i Tana og på Mårnes i Nord-Norge.

Norges ledende rolle

Mange tror at det er dårligere forhold for solcellepanel i Norge, men sannheten er at det kalde klimaet er en fordel for solcelleanleggene og gjør dem mer effektive. Og selv om det er færre soltimer om vinteren enn for eksempel rundt ekvator, glemmer mange å tenke på at det er tilsvarende flere soltimer om sommeren – og uten at varmen ødelegger for effektiviteten. Norge har derfor svært gode forutsetninger for å være verdensledende på området.

Vi har et høyteknologisk miljø som er langt fremme på forskning og produksjon, vi har et klima som er gunstig og vi har økonomi til å drive ny teknologi fremover. Selv om det er kompliserte prosesser som står bak produksjonen av solenergi, er det nå blitt så tilgjengelig at alle som ønsker det kan bruke solenergi i hverdagen. På den måten kan man være med å investere i det grønne løftet, og ta del i denne fantastiske teknologien som lar oss bruke solens uuttømmelige ressurser uten at det får negative konsekvenser for kloden vi bor på.