Solenergi er fremtiden

Verden står overfor klimaendringer som vil få uante konsekvenser for vårt liv her på kloden, dersom vi ikke endrer vårt forbruk og levemåter slik at vi kan redusere klimagassutslipp. Det finnes mange veier til målet, men vi må handle nå for å forsinke de forestående klimaendringene så mye som mulig.

Solceller og fornybar energi

Solenergi er selve definisjonen på fornybar energi. Solen er faktisk klodens fremste energikilde, og gir liv til tusenvis av prosesser både for oss mennesker og resten av livet på kloden. Solceller er en teknologi som har eksistert en god stund, men det er ikke før det siste tiåret at innovasjon har ført til at de har blitt så effektive at det vil være økonomisk lønnsomt å investere i denne energiformen i stor skala. En av de viktigste komponentene i et solcellepanelet er mineralet kvarts, og før den siste bølgen av investering i solcelleteknologi var det vanlig å hente ut dette mineralet ved hjelp av gruvedrift. Dessverre er det slik at manuell gruvedrift etter kvarts var både miljøskadelig og helseskadelig for gruvearbeidere. Heldigvis har nyere teknologi minimert disse negative effektene, og man kan i dag hente ut kvarts til solcelleproduksjon på en måte som er trygt for miljøet og arbeidet.

Nyere teknologi har også gjort det mulig å utnytte kvartssand, altså sand med et høyt innhold av kvarts, til produksjon av solcellepaneler. Filtreringsteknologi gjør det mulig å grave ut sand som har en høy andel kvarts og filtrere dette slik at ren kvarts kan hentes ut på andre siden. Denne typen utvinning er definitivt den mest miljøvennlige måten å hente ut kvarts på, og er en sektor som stadig ser større investeringer etterhvert som verdenssamfunnets etterspørsel etter solenergi øker.

Kvarts i solceller og solenergi

Helnorsk energi er aldri feil. Vi kan snakke om vannkraft og vindkraft, men til og med solenergi kan brukes. Energien treffer oss hvert sekund, og potensialet for å tjene mye penger er stort. Faktisk treffes jorda hver time av like mye solenergi som tilsvarer hele verdens behov på ett år.

Så hvordan skal vi omforme solenergien til elektrisitet? Teknologien har vært kjent i mange tiår allerede, og nå står det norske markedet for tur. Det er ikke det at vi ikke har strøm i landet, men fordelen med å bruke mange forskjellige energikilder har vist seg mer og mer viktig.

Kvarts

Kvarts er et robust mineral som finnes i metamorfe, sedimentære og magmatiske bergarter. Det vil i grunn si nesten overalt, og Norge er fullt av det. I kvarts fins grunnstoffet som leder elektrisitet godt, nemlig halvlederen silisium. Dette råstoffet er spesielt da det leder strøm godt, men det er også takket være tilgang på vannkraft at fremstilling av silisium for elektronikken er så rimelig. Dette gjør at Norge alltid vil være en markedsleder for dette segmentet.

Muligheter med kvarts

Det er ikke så rart at mange ser til Norge. Vi har et velfungerende samfunn hvor de fleste får gode betingelser for lykkelige liv. Kvarts har også disse fordelene. Både fordi vi har så høyt utdannede ingeniører og forskere her, men også fordi vi har et marked som higer etter ny teknologi. Solceller er en slik ting, som folk vil ha på hus, hytter og hva det måtte være. En hytte i dag uten solcellepanel har nok heller ingen andre elektriske apparater eller innlagt vann.

Sol i Norge

Det er like mye sol i Norge som i andre land på samme breddegrad. Man liker å tro at landene langs ekvator er de eneste som kan nyttegjøre seg av solenergi, men det er feil. Solceller i dag fungerer godt selv om det ikke er skyfri himmel, og det er mengden stråler og ikke dens styrke som har noe å si. Norge er derfor perfekt for utvikling av fornybar energi. Andre land bør se til Norge for sine muligheter med Kvarts.

Hvordan kan du skaffe deg solceller?

Du har kanskje tenkt på solceller i mange år, men ikke gjort noe med det. Man skal huske på at det finnes flere og flere tilbud for utbygging med solceller, og prisene blir bare lavere og lavere. Dessuten kan man få betingelser om delbetaling og opptjening for salg av overskuddet. Slik blir livet med solceller en vinn-vinn historie.