Norwegian Crystallites AS forandret navn til The Quartz Corp AS fra begynnelsen av 2013.

Bedriften produserer ren kvarts og driver gruvedrift på flere forekomster i Norge og USA. TQC har et prosess-verk på Drag i Tysfjord i Nordland fylke. Kvarts fra gruvene knuses og males ned til et pulver som renses til et svært rent produkt. "Fra gruve til high tech produkter" viser hvordan kvartsen renses og behandles.
Kvartspulveret fra verket eksporteres til  kunder over hele verden. Kundene setter store kvalitetskrav til produktene våre. De viktigste markedene er i Japan, Kina, og Vest Europa og USA.

Kvarts er også populært som samleobjekt og ønsker du å kjøpe slikt kan du kontakte disse agentene for å skaffe penger til investering.

Kvartsen benyttes i forskjellig avanserte anvendelser innenfor optisk industri, spesielle lampeglass, solcelle industri og elektronikk industri.

TQC har i dag nærmere 70 ansatte. Bedriften er ISO 9001:2008 sertifisert hos Det norske Veritas. 

Norwegian Crystallites AS ble stiftet i 1996 og har siden da produsert kvartspulver i de samme lokalene som bedriftene Minnor og senere Minnorco benyttet i perioden 1986 - 1994. Bedriften har en serie kompliserte og avanserte renseprosesser, for å kontrollere kvaliteten har NC et avansert laboratorium.

Fra 2011 av ble Norwegian Crystallites eid av The Quartz Corp SAS som er et 50/50 joint venture som er dannet ved å slå sammen det internasjonale industrimineralselskapet Imerys sine gruver i Spruce Pine, North Carolina i USA og det norske familie-eide selskapet Norsk Mineral AS. The Quartz Corp SAS har idag ca 160 ansatte fra 11 nasjoner og har ansatte i USA, Norge, England, Frankrike og snart også i Kina.

Visjonen for The Quartz Corp er å være en bærekraftig og langsiktig og pålitelig leverandør aktør i markedet for rene kvartsprodukter. The Quartz Corp skal bli en av de største og viktigste aktørene i dette markedet. TQC og NC skal levere verdensledende kvarts produkter til alle anvendelser innenfor dette markedet. Dette gjøres ved å utnytte de unike mineralforekomstene som bedriften disponerer i Norge og i USA i kombinasjon med sin verdensklasse prosess ekspertise.

Bedriften har hatt en rask vekst i omsetningen de siste årene og er utropt til "Gaselle Bedrift" både i 2003, 2007, 2008, 2009 og 2011. I februar 2012 ble NC kåret til "Årets bedrift" av avisa Fremover.

Det foregår stadig byggearbeider og nye installasjoner for å utvide kapasiteten. Det utføres også et betydelig utviklingsarbeid i å forbedre renseprosessene for å kunne produsere enda bedre kvarts kvaliteter.

  

Foto: Lars Børge Myklevold, Museum Nord